Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Rökgaskylare / Luftförvärmare

Luftförvärmare och Rökgaskylare tillverkas antingen som släta tub-växlare alternativt används kamflänselement. Kamflänselement används t. ex. vid rökgasåtervinning på ångpannor, s.k. ekonomisers.

Leveranser kan med fördel ske med fabriksmonterad, kundanpassad sotningsutrustning.

Exempel på referenser

Valåsen, Karlskoga via ETT (Luftförvärmare)
Bäckebrons Sågverk, Bäckebron (Luftförvärmare)
Källhagsverket, Avesta (Rökgaskylare)

Luftförvärmare
Luftförvärmare