Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Försäljning av ångpanna för EO1

Publicerad 2007-05-04

Green Cargo har till sitt lager i Göteborg investerat i en ångpanna för en ångtunnel.

Pannpartner levererar och installerar en oljeeldad ångpanna med vattenbehandling. Leveransen är en prefabricerad container-lösning vilken avses att driftsättas under junimånad.