Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Södra Skogsägarna

Publicerad 2016-02-01

Order till Södra:s anläggning i Varberg

Pannpartner AB, har renoverat den befintliga avhärdningsanläggningen för råvatten. Det innebar bl.a. att 3200 dysor för vatten byttes ut samt att 34 ton jonbytesmassa ersattes.