Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Vi representerar i Sverige firma Spilling Energie Systeme GmbH, Hamburg.

Företaget har i många år tillverkat Ångmotoraggregat med effekt 20-1200 kWel, ångflöde 5-40 ton/h, 6-60 bar mättad eller överhettad.

Ångturbiner, 150-5000 kWel

Spilling Energie Systeme levererar även egentillverkade Ångturbiner i effektområde 150-5000 kWel anpassade för kraftvärmeproduktion i medelstora fjärrvärmesystem samt för industriapplikationer i mottrycks- eller kondenseringsutföranden.

Elångpanna

Spilling Ångturbin

Olje- & gaseldade ångpannor

Spilling Ångmotor