Omvänd osmos

Pannpartner levererar osmosanläggningar (s.k RO-anläggningar) till våra kunder med ångpannor, men även till övriga sektorer inom industrin.

Genom att rena ångpannans spädvatten med omvänd osmos, minskas mängden hett vatten som bottenblåses till avlopp.

Exempel på tillämpningar med omvänd osmos

Alla industriella användningar såsom matarvatten, jordbruks- och livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, kosmetikatillverkning, laboratorier, luftfuktare, batterivatten, biltvättar, kemisk industri, sjukhus, laboratorier, luftbefuktning, utspädning av lösningar etc.