Elångpannor

Våra elångpannor är driftsäkra, servicevänliga och har en hög driftillgänglighet. De är miljövänliga och kan placeras nära ångförbrukaren. Konstruktionen bygger på över 50 års erfarenhet av elektriska elementångpannor.

Med helt flänsade elpatroner, erhålls en säker lösning som är lätt att demontera samt ger
bra inspektions- och rengöringsmöjligheter av tryckkärlet. Med synliga komponenter och separat elskåp, undviks följdskador av läckage. Komponenterna blir lätta att justera och åtgärda samt utsätts inte för övertemperaturer.

Förhållandevis stor ång- och vattenvolym i pannan ger torr mättad ånga vid ett stabilt ångtryck, samt ger en buffert för varierande ånguttag utan driftstörningar.

Elångpannorna tillverkas i Sverige och med tryckkärl i svart eller rostfritt material. De uppfyller gällande PED-regler och är CE-märkta.

Vattenbehandlingsutrustning för ångpannor och ångsystem

Vi har ett eget sortiment med vattenbehandlingsutrustning, anpassat för bland annat ångpannor och ångsystem. I våra anbud inkluderar vi också kemikalier och testutrustning för uppföljning av dosering.

Dokumentation och kurser

Våra drift- och underhållsinstruktioner följer god industristandard. Vi erbjuder kurser i funktion och underhåll av er ångpanna inklusive ert ångsystem.

Service och serviceavtal

Vi har egen servicepersonal och ett nätverk av partners över hela Sverige som har erfarenhet av våra produkter och vi kan som regel teckna serviceavtal på hela vår leverans.

Systemlösningar för ångsystem

Vi kan föreslå och offerera komponenter och systemlösningar för hela ert ångsystem.