Elångpannor

En Elångpanna från Pannpartner är driftsäker, servicevänlig och levereras med hög driftillgänglighet. Vi kan leverera lågspända elångpannor i effekter upp till 5000 kW. Våra leveranser kan omfatta kompletta, installerade och driftsatta pannanläggningar.

Ny elångpanna med högre kvalitet!

Vår nya elångpanna PP201 som tillverkas upp till 240 kW. PP201 skiljer sig från tidigare modeller med ny design som tar mindre uppställningsyta i anspråk, bättre isolering, högre kvalité på armaturer, gedigen elkraftsutrustning, ABB styrsystem samt standard sms-larm. ABB styrsystemet är förberett för framtida optioner på tillvalsutrustning för ångpannan.

Miljövänliga och säkra ångpannor

Våra ångpannor är miljövänliga och kan placeras nära ångförbrukaren. Konstruktionen bygger på över 60 års erfarenhet av elektriska elementångpannor. Med helt flänsade elpatroner, erhålla en säker lösning som är lätt att demontera samt ger bra inspektions- och rengöringsmöjligheter av tryckkärlet.

Med synliga komponenter och separat elskåp, undviks följdskador av läckage. Komponenterna blir lätta att justera och åtgärda samt utsätts inte för övertemperaturer. Förhållandevis stor ång- och vattenvolym i ångpannan ger torr mättad ånga vid ett stabilt ångtryck, samt ger en buffert för varierande ånguttag utan driftstörningar. Elångpannorna tillverkas i Sverige och med tryckkärl i svart eller rostfritt material. De uppfyller gällande PED-regler och är CE-märkta.

Vattenbehandlingsutrustning för elångpannor och ångsystem

Vi har ett eget sortiment med vattenbehandlingsutrustning, anpassat för elångpannor och ångsystem. I våra anbud inkluderar vi också kemikalier och testutrustning för uppföljning av vattenbehandlingens funktion.

Våra ångpannor tillverkas i Falun

Ångpannorna tillverkas i våra egna lokaler i Falun där även vårt reservdelslager hanteras.

Dokumentation och kurser

Våra drift- och underhållsinstruktioner följer god industristandard. Vi erbjuder kurser i funktion och underhåll av er ångpanna inklusive ert ångsystem.

Service och serviceavtal

Vi har egen servicepersonal och ett nätverk av partners över hela Sverige som har erfarenhet av våra produkter och vi kan teckna serviceavtal över hela vår leverans och ert ångsystem.

Systemlösningar för ångsystem

Vi kan föreslå och offerera komponenter och systemlösningar för hela ert ångsystem.