Elångpannor

Våra elångpannor är driftsäkra, servicevänliga och har en hög driftillgänglighet. De är miljövänliga och kan placeras nära ångförbrukaren.
Konstruktionen bygger på över 50 års erfarenhet av elektriska elementångpannor.

Med helt flänsade elpatroner, erhålls en säker lösning som är lätt att demontera samt ger
bra inspektions- och rengöringsmöjligheter
av tryckkärlet. Med synliga komponenter och separat elskåp, undviks följdskador av läckage. Komponenterna blir lätta att justera och åtgärda samt utsätts inte för övertemperaturer.

Förhållandevis stor ång- och vattenvolym i pannan ger torr mättad ånga vid ett stabilt ångtryck,
samt ger en buffert för varierande ånguttag utan driftstörningar.

Elångpannorna tillverkas i Sverige och med tryckkärl i svart eller rostfritt material. De uppfyller gällande PED-regler och är CE-märkta.