Service- och tillsynsavtal

Vi erbjuder serviceavtal och tillsynsavtal för våra leveranser.
Avtalen kan innebära veckovisa, månadsvisa eller årsvisa besök för service, förebyggande underhåll och medverkan vid tredjeparts besiktningar