Elektriska hetoljepannor

elektrisk hetoljepanna
Bilden visar en elektrisk hetoljepanna 400 kW

Vi kan leverera hetoljepannor i effekter mellan 300 och 6000 kW. Pannorna kan vara utförda för oljeeldning, gaseldning, eldrift eller för fastbränsle. Stående eller liggande hetoljepannor förekommer

Leverans av hetoljepanna

Leveranser kan ske tillsammans med eldningsutrustning, automatik, uppsamlingstank, expansionstank, pump och olika tillbehör som prefabricerad enhet eller för montage på plats.