Elvärmepannor

Vi levererar elvärmepannor i effekter från 30 till 4000 kW.
Anslutningsspänning upp till 690 V.
Designas för 16 Bar och 165 grader.
Kan direktkopplas til fjärrvärmenät.