Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Hetoljepannor

Vi kan leverera hetoljepannor i effekter mellan 300 och 6000 kW

Pannorna kan vara utförda för oljeeldning, gaseldning, eldrift eller för fastbränsle.

Stående eller liggande pannor förekommer.

Leveranser kan ske tillsammans med eldningsutrustning, automatik och tillbehör.

Exempel på referenser

Jehanders Grus, Tullinge
Alfa Laval, Lund

Elektrisk hetoljepanna

Prefabricerad elektrisk hetoljepanna till Alfa Laval