Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Sotningsutrustning

Med programstyrd, kontinuerlig tryckluftssotning erhålls ett mycket bra resultat.

Erfarenheter finns på avgaser från sopförbränning, krematorier, tallbecksolja, halm, fastbränsle m.m.

Exempel på referenser

Arizona Chemicals, Sandarne
Huvhultsverket, Uddevalla

Sotningsutrustning