Behov av vattenrening? Besök Pure Water Partners hemsida »

Värmepannor

Vi kan leverera värmepannor för gas eller oljeeldning i effekter mellan 100 och 15000 kW. Leveranser kan ske tillsammans med eldningsutrustning, automatik och tillbehör.

Exempel på referenser

Motala Energi, Motala
Stockholmshem, Stockholm
Betongindustri, Sollentuna

värmepannor

10 MW, Motala Energi

värmepannor
värmepannor

15 MW Värme med Oilon kombibrännare Gasol/EO1