Hetoljepannor

Vi kan leverera hetoljepannor i effekter mellan 300 och 6000 kW
Pannorna kan vara utförda för oljeeldning, gaseldning, eldrift eller för fastbränsle.
Stående eller liggande pannor förekommer.
Leveranser kan ske tillsammans med eldningsutrustning, automatik och tillbehör.