Panntvätt

Vid brister i vattenbehandling, felaktig bottenblåsning eller inläckage av främmande substanser bildas så kallad pannsten inuti pannan.

Denna måste avlägsnas för att bevara funktion och energieffektivitet. Vid svår pannsten kan pannan totalhaverera.

Vi kan utföra sådan kemisk tvätt av ångpannan invändigt.